13/05/21  Sáng kiến kinh nghiệm  141
Kĩ năng sống là những kĩ năng tâm lý - xã hội cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và thích ứng trong cuộc sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc sống có nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội trong thực tại... Kĩ năng sống đơn giản là tất cả điều cần thiết mà chúng ta phải biết để có được khả ...
 13/05/21  Sáng kiến kinh nghiệm  124
Toán học là một mảng kiến thức xuyên suốt quá trình học.Nó không chỉ truyền thụ và rèn luyện kỹ năng kỹ xảo tính toán để giúp các em học tốt môn khác mà còn giúp các em rèn luyện trí thông minh, óc tư duy sáng tạo, khả năng tư duy lô - gic, làm việc khoa học. Vì vậy chúng ta cần phải quan tâm tới ...