ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NẾNH NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Nếnh. Ngày 6/02/2022, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỉ cương và đoàn kết, Đại hội chi bộ trường Tiểu học thị trấn Nếnh nhiệm kì 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp!

         Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tạ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nếnh và 24 đảng viên thuộc chi bộ có mặt tham dự.

         Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025, báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c Nguyễn Văn Lợi trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội

        Đồng chí Tạ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nếnh đã phát biểu và biểu dương những thành tích mà chi ủy và đảng viên trong chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo đại hội tập trung vào nội dung chủ yếu sau:

       - Tăng cường quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị Quyết, đường lối, chủ trương của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng; Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các nội quy của ngành, của nhà trường.

      - Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

     - Đẩy mạnh công tác phê và tự phê bình trong tập thể chi bộ, từng cá nhân đảng viên trên tinh thần xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu, giúp đỡ nhau,...

    - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đó là thực hiện đổi mới công tác dạy- học; tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Đ/c Tạ Văn Hùng – Bí thư đảng ủy thị trấn phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, mỗi đảng viên của chi bộ đã ý thức rất rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu chọn ra người đủ đức, đủ tài qua từng lá phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư và đã xây dựng thành công Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

 

     

Đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

          Kết quả bầu cử đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Lợi (Bí thư), đồng chí Phạm Quang Hùng (Phó Bí thư) và đồng chí Nguyễn Thị Na (Chi ủy viên)

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

         Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chi bộ trường Tiểu học thị trấn Nếnh phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra, Phấn đấu đạt chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần cùng với đảng bộ thị trấn Nếnh  xây dựng thị trấn ngày một phát triển.

                                                                                    

          Một số hình ảnh khác tại Đại hội