09/04/22  Tin của trường  42
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Nếnh. Ngày 6/02/2022, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỉ cương và đoàn kết, Đại hội chi bộ trường Tiểu học thị trấn Nếnh nhiệm kì 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp!
 27/02/22  Tin của trường  36
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhà trường Tiểu học thị trấn Nếnh đã đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, tập ...
 25/02/22  Tin của trường  52
Kế hoạch phát triển
 18/02/22  Tin của trường  61
Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế Bắc Giang, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học thị trấn Nếnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.
 11/12/21  Tin của trường  101
Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị phục vụ buổi Lễ an vị Tượng thờ tại Đền thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sỹ Thân Nhân Trung diễn ra thành công. Thực hiện văn bản của UBDN thị trấn Nếnh, Trường Tiểu học thị trấn Nếnh tham gia công tác tổng vệ sinh tại Đền thờ.