PHÂN CÔNG Thẩm định sách giáo khoa chương trình GDPT 2018

PHÂN CÔNG

Thẩm định sách giáo khoa chương trình GDPT 2018

 

Thời gian

Họ và tên GV

Môn học

Địa điểm

Người phụ trách

Nhóm 1

Sáng thứ tư ngày 5/2/2020

Nguyễn Thu Hà

 

Toán

 

Văn phòng

 

Đ/c Hùng, Ng Hà

Đoàn thị Hiền

Ngọc Thị Lệ

Trần thị Sao

Hoàng Thị Chanh

Nhóm 2

Chiều thứ tư ngày 5/2/2020

Nguyễn Thị Dung

 

- Âm nhạc

-Mỹ thuật

 

 

Văn phòng

Đ/c Hùng, Ng Dung

Vi Thị Linh

Nguyễn Thị Hằng

Đoàn Thị Quyên

Nguyễn Thị Hương

Nhóm 3

Chiều thứ tư ngày 5/2/2020

Lê Thu Hà

 

- Giáo dục thể chất

 

Phòng chuyên môn

Đ/c Hùng, Lê Hà

Thân Thị Thu (con)

Vi Thị Thao

Dương Văn Triển

Nhóm 4

Sáng thứ năm ngày 6/2/2020

Hoàng Kim Dung

 

- Tiếng Việt

 

Văn phòng

Đ/c Hùng, Hoàng Dung

Trần Thị Toản

Đỗ Minh Anh

Nguyễn Thị Na

Đỗ Thị Lê Duyên

Nhóm 5

Chiều thứ năm ngày 6/2/2020

Lê Thị Oanh

 

- Đạo đức

 

Văn phòng

Đ/c Hùng, Oanh

Chu Thị Tâm

Tạ Thị Bình

Nguyễn Thị Ngân

Nhóm 6

Sáng thứ sáu ngày 7/2/2020

Nguyễn Thị Tuyết

 

- Tự nhiên và Xã hội

Văn phòng

Đ/c Hùng, Tuyết

Thân Thị Thu (lớn)

Nguyễn Thị Hường

Phạm Phương Linh

Nhóm 7

Chiều thứ sáu ngày 7/2/2020

Nguyễn Thị Luyện

 

- Hoạt động trải nghiệm

Văn phòng

Đ/c Hùng, Luyện

Nguyễn Thị Nga

Hà Thị Giang

Bùi Thị Nhung

Lưu ý: - Thời gian sáng từ 7h30; chiều từ 13h30

- Giáo viên tên đậm ở mỗi môn học là nhóm trưởng

- Các nhóm nghiên cứu và nhận xét vào bản mẫu sau (có thể bằng máy hoặc viết tay)

 

Nơi nhận

  • PGD (b/c)
  • Các thành viên (t/h)
  • Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lợi

 

HÌnh ảnh thẩm định sách

Nhãn
Nhãn

tv

Nhãn

 

Bài viết liên quan