Hình ảnh cán bộ giáo viên tham gia phòng chống dịch cùng cán bộ y tế phun thuốc phòng dịch do virút nCoV 2020

Hình ảnh cán bộ giáo viên vệ sinh 

Giáo viên vệ sinh phòng học 

 

Vệ sinh lớp học 2a

Hình ảnh phun thuốc phòng dich bệnh do vỉrút nCoV gây ra

                                                                                   Can bộ y tế pha thuốc 

Cán bộ y tế phun thuốc phòng dịch

Nhãn