09/04/22  Tin của trường  44
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Nếnh. Ngày 6/02/2022, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỉ cương và đoàn kết, Đại hội chi bộ trường Tiểu học thị trấn Nếnh nhiệm kì 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp!
 27/02/22  Tin của trường  38
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhà trường Tiểu học thị trấn Nếnh đã đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, tập ...
 25/02/22  Tin của trường  52
Kế hoạch phát triển
 18/02/22  Tin của trường  61
Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế Bắc Giang, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Tiểu học thị trấn Nếnh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.