Học sinh tham gia tiết đọc thư viện

HS thích thú trong tiết đọc thư viện

       Bên cạnh những môn học trên lớp, tiết đọc thư viện luôn được các em học sinh mong chờ trong mỗi tuần học. Đến tiết đọc thư viện, các em được xuống phòng thư viện cùng các bạn và cô. Các em được tham gia các hoạt động, được tự chọn những quyển truyện phù hợp và theo sở thích của mình. Trong mỗi tiết đọc thư viện các e rất thích thú và hăng say tham gia hoạt động.