Học sinh thích thú trong tiết thủ công

HS thích thú trong tiết Thủ công

Đan xen cùng các tiết  học văn hóa, các em HS tham gia học tập và trải nghiệm tiết Thủ công. Các em nhỉ lớp 2 thích thú với môn học này. Các em được tự mình cắt, dán các sản phẩm đồ chơi đáng yêu. Được chia sẻ với bạn cùng nhau làm sản phẩm cho riêng mình.