14/12/21  Chuyên môn  127
CĂN CỨ KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 -2022, NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ THEO TỪNG TUẦN
 28/04/21  Chuyên môn  163
HS lớp 2 tham gia học nhóm hoạt động kể chuyện theo nhóm 4
 28/04/21  Chuyên môn  137
HS thích thú trong tiết Thủ công
 28/04/21  Chuyên môn  134
HS thích thú trong tiết đọc thư viện
 19/04/21  Chuyên môn  149
Thực hiện kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học và trang bị cho đội ngũ giáo viên làm quen với việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ...
 10/04/21  Chuyên môn  157
Những hình ảnh về sinh hoạt chuyên môn của trường Tiểu học Thị trấn Nếnh và trường Tiểu học Hoàng Ninh